۱۰ بازیگری که برای نقش‌های ماندگارشان دست به تحقیقات عجیب و دیوانه‌واری زدند

با توجه به این که بازی کردن به مانند تبدیل شدن به شخص دیگری است- در واقع هدف بازیگر متقاعد کردن مخاطبان در این مورد است که آن ها در واقع همان شخصیت شان هستند- جای تعجب ندارد که چندین سبک و مکتب بازیگری در مورد اینکه چگونه باید با وظیفه ای چنین دشوار روبرو شد وجود دارد. در حالی که برخی بازیگران بدون کار خاصی در سر صحنه فیلمبرداری فیلم جدیدشان حاضر می شوند، نفس عمیقی می کشند و خیلی زود سعی می کنند در نقششان غرق شوند، بازیگران دیگری نیز وجود دارند که حس می کنند اگر کاملاً …

نوشته ۱۰ بازیگری که برای نقش‌های ماندگارشان دست به تحقیقات عجیب و دیوانه‌واری زدند اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.