۱۰ فیلم آخرالزمانی که تاریک ترین و ترسناک ترین پادآرمانشهرها را به تصویر می کشند

اتفاقات ویرانگری که بخش اعظم جمعیت جهان را از بین می برند چندان جذاب نیستند با این وجود همه اتفاقات آخرالزمانی و دنیایی که پس از آن ها به وجود می آید مساوی و یکسان نیستند. گاهی اوقات آن ابر تشکیل شده از خاکستر تمدن های مرده یک نور امید نیز در خود دارد. آینده پادآرمانشهری شاید تیره و تار باشد اما همیشه خالی از نور امیدی نیست که نتوانید هرگز خورشید را ببینید. شاید بتوانید در نهایت ذره ای آرامش و صلح را برای خواندن کتاب هایی که دوست داشته اید بدست آورید. در طرف دیگر گاهی اوقات شرایطی …

نوشته ۱۰ فیلم آخرالزمانی که تاریک ترین و ترسناک ترین پادآرمانشهرها را به تصویر می کشند اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.