شانس‌های اصلی بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان در اسکار ۲۰۲۱ و «خورشید» مجید مجیدی

رقابت برای کسب جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی یا همان بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان همیشه یکی از مهم ترین و داغ ترین رقابت های اسکار بوده است. اسکار ۲۰۲۱ نیز از این قاعده مستثنی نبوده و فیلم های غیرانگلیسی زبان بسیار فوق العاده ای امسال برای کسب جایزه اسکار این بخش با هم رقابت خواهند کرد. فیلم دانمارکی Another Round شانس اصلی کسب جایزه اسکار این بخش در سال ۲۰۲۱ به شمار می آید و مدس میکلسن و سناریو فیلم نیز می توانند در بخش های دیگر اسکار نیز شانس بردن جایزه به خانه را داشته باشند. فیلم I’m No …

نوشته شانس‌های اصلی بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان در اسکار ۲۰۲۱ و «خورشید» مجید مجیدی اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.