آیا باختن در دادگاه بعدی به معنای پایان راه جانی دپ در هالیوود خواهد بود؟

اگر ذره ای با سینمای هالیوود آشنایی داشته باشید بدون شک نام جانی دپ را شنیده و یکی از فیلم های او را دیده اید. احتمال اینکه از ماجراهای او و همسر سابقش، امبر هرد ، طلاق پر سروصدایشان و اتهاماتشان به یکدیگر در دادگاه نیز کم و بیش خبر داشته باشید نیز زیاد است. این ماجراها برای جانی دپ عواقب بسیار سنگینی داشته و او را از یک بازیگر پرکار و محبوب به بازیگری تبدیل کرده که بسیاری از استودیوها سعی می کنند خود را از وی دور نگه دارند. محو شدن یک ستاره هالیوودی مدت ها زمان برده …

نوشته آیا باختن در دادگاه بعدی به معنای پایان راه جانی دپ در هالیوود خواهد بود؟ اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.