بعد از انتشار فایل صوتی جنجالی، هم کیش سابق تام کروز او را «الن دجنرس جدید» نامید

بعد از عصبانیت و تذکرات شدیداللحن تام کروز به گروهی از تیم تولید Mission Impossible 7 به خاطر چیزی که سهل انگاری در رعایت پروتکل های بهداشتی عنوان شده، اتهامات متعددی نسبت به رفتارهای این ستاره هالیوودی در گذشته مطرح شده و برخی او را الن دجنرس جدید توصیف کرده اند. هفته گذشته، فایلی صوتی از تام کروز ۵۸ ساله منتشر شد که با خشم فراوان دو تن از اعضای تولید فیلم Mission Impossible 7 را خطاب قرار می داد زیرا این دو ظاهراً فاصله دو متری را رعایت نکرده بودند. در این فایل ویدیویی، کروز خطاب به خاطیان چنین …

نوشته بعد از انتشار فایل صوتی جنجالی، هم کیش سابق تام کروز او را «الن دجنرس جدید» نامید اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.