تاریخ انتشار دنباله «بازی تاج و تخت» با نام House Of The Dragon اعلام شد

شبکه HBO ساخت سریال اسپین آف و پیش درآمدی بازی تاج و تخت ( Game of Thrones) که «خاندان اژدها» (House of the Dragon) نام دارد را در سال ۲۰۱۹ اعلام کرده بود، سریالی در مورد خاندان تارگرین که قرن ها پیش از نبرد دنریس تارگرین برای بدست آوردن آیرون ثرون در وستروس حکمرانی می کردند. تاکنون تنها شایعات و حدس هایی در مورد تاریخ اکران این سریال بسیار مورد انتظار ارائه شده بود اما اکنون شبکه HBO به طور رسمی و برای اولین بار از تاریخ انتشار این سریال گفته است. سریال House of the Dragon در هفته های …

نوشته تاریخ انتشار دنباله «بازی تاج و تخت» با نام House Of The Dragon اعلام شد اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.