نگاهی به آثار برگزیده مسابقه عکس تاریخی سال ۲۰۲۰

این تصاویر حیرت انگیز دریچه ای می گشایند رو به گذشته ای که هنوز پابرجا است. تصاویر زیر آثار برگزیده و فهرست منتخب نهایی مسابقه عکس تاریخی سال ۲۰۲۰ هستند که امسال از عکاسان خواسته بود سراغ آرشیو عکس های خود بروند و حیرت انگیزترین تصویری که از مکان های تاریخی ثبت کرده اند را انتخاب کنند. برگزیده ی اصلی مسابقه تصویری است میخکوب کننده از پل کاخ برایتون در شهر برایتون انگلیس، اثر مایکل مارش. جایزه ی بخش «تاریخ انگلیس» به عکس هوایی آدام برتون از کلیسای سنت مایکل در شهرستان سامرست انگلیس تعلق گرقت و جایزه ی بخش …

نوشته نگاهی به آثار برگزیده مسابقه عکس تاریخی سال ۲۰۲۰ اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.