اعطای جایزه انتخاب مردمی به شوی الن دی جنرس علیرغم ادعاها درباره فضای مسموم کاری

الن دی جنرس علیرغم ادعاهای مطرح شده در ماه های اخیر درباره ی بدرفتاری با کارکناش، جایزه ی انتخاب مردمی شبکه ی آمریکایی !E در بخش بهترین برنامه ی گفتگو محور روزانه را دریافت کرده است. خبر اعطای این جایزه به دی جنرس با واکنش های زیادی رو به رو شده است. الن دی جنرس، کمدین ۶۲ ساله بعد از دریافت این جایزه از کارکنان خود تشکر کرد، این در حالی است که پس از طرح اتهاماتی در رابطه با فضای مسمومی که در پشت صحنه ی برنامه ی دی جنرس وجود دارد، او روزهای سختی را در تابستان امسال …

نوشته اعطای جایزه انتخاب مردمی به شوی الن دی جنرس علیرغم ادعاها درباره فضای مسموم کاری اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.