شکست جانی دپ در دعوای حقوقی علیه امبر هرد و روزنامه Sun و ضرر ۲ میلیون پوندی

روز دوشنبه اعلام شد که جانی دپ شکایت خود از امبر هرد و روزنامه Sun به جرم افترا را واگذار کرده و باید بیش از دو میلیون پوند هزینه های دادرسی را بپردازد. بدنبال ۱۶ روز رسیدگی به این پرونده، دادگاه در نهایت به این نتیجه رسید که ستاره سرشناس هالیوودی یک همسر آزار (به قول روزنامه سان و ادعایی که در این روزنامه علیه جانی دپ مطرح شده بود) بوده و در دوران پرتنش و کوتاه ازدواج با خانم امبر هرد دستکم ۱۲ بار او را کتک زده است. هرد که به وضوح از این رأی خوشحال بود گفته …

نوشته شکست جانی دپ در دعوای حقوقی علیه امبر هرد و روزنامه Sun و ضرر ۲ میلیون پوندی اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.