برکه نیلوفرهای آبی غرق در سبدهای خرید؛ حراج تابلوی کنایه دار بنکسی به قیمت ۶ میلیون دلار

اکتبر امسال خانه حراج ساتبیز یکی از تابلوهای بنکسی به نام «مونه را نشانم بده» (Show Me the Monet) را به حراج خواهد گذاشت، تابلویی که با الهام از اثر معروف کلود مونه، نقاش امپرسیونیست، به نام «برکه نیلوفرهای آبی» کشیده شده است. بنکسی هنرمند ناشناس انگلیسی، در بازآفرینی کنایه دار خود ترکیب بندی زیبا و دلپذیر مونه را با تصاویری از سبدهای خرید و مخروط ترافیکی فرو رفته در برکه، به نابودی کشانده است. از قرار معلوم بنکسی تلاش داشته درباره ی آلودگی ها و صدمات زیست محیطی ناشی از انسان آگاهی بخشی کند. بنکسی اولین بار ۱۵ سال …

نوشته برکه نیلوفرهای آبی غرق در سبدهای خرید؛ حراج تابلوی کنایه دار بنکسی به قیمت ۶ میلیون دلار اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.