بهترین فیلم های سال ۲۰۲۰ تاکنون که باید ببینید؛ از Nomadland تا Swallow

بگذارید با این واقعیت روبرو شویم: سال ۲۰۲۰ سال بسیار بدی بود، بسیار بد. اما هنوز هم هستند سریال ها و فیلم هایی که ما را در یک سال منحوس سرگرم کنند. در سال جاری به دلیل شیوع کرونا و بسته بودن سینماها شاهد رونق فیلمسازی نبودیم اما سینما به طور کلی نیز تعطیل نبود. در سال ۲۰۲۰ فیلم های اندکی توانستند مانند هر سال سروصدا کنند و دیگر خبری از آن تابستان های داغ سینمایی نبود به همین دلیل برخی از فیلم های مورد انتظار در سکوت نسبی خبری منتشر شدند. بدین بهانه در ادامه این مطلب قصد داریم …

نوشته بهترین فیلم های سال ۲۰۲۰ تاکنون که باید ببینید؛ از Nomadland تا Swallow اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.