۱۰ فیلم تامل برانگیز برتر قرن بیست و یکم که تا مدت‌ها شما را به فکر فرو خواهند برد

فیلم هایی وجود دارند که بعد از تماشا کردنشان، هفته ها، ماه ها و گاه سال ها با ما می مانند. این نوع فیلم ها به بیننده اجازه می دهند تا از دیدگاه ها و زاویه هایی کاملاً متفاوت به یک موضوع نگاه کرده و در مورد آن فکر کنند. چنین فیلم هایی باعث می شوند مخاطبان ساعت ها به موضوع یا موضوعاتی فکر کرده و در مورد آن ها صحبت کنند. سناریو بی نقص و نیات کارگردان در این فیلم ها چنان عمیق و جالب است که با حال و هوای موضوعی جهانی ارتباط داشته و با گذاشت زمان …

نوشته ۱۰ فیلم تامل برانگیز برتر قرن بیست و یکم که تا مدت‌ها شما را به فکر فرو خواهند برد اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.