واکنش حامد عنقا ، نویسنده و تهیه کننده سریال آقازاده به حواشی ریز و درشت آن

برای کسانی که در سال های اخیر تماشاگر سریال های تلویزیونی داخلی بوده اند نام حامد عنقا نامی آشنا اما همراه با جنجال بوده است، نویسنده و تهیه کننده ای که سناریو برخی از سریال های اخیر تلویزیون و شبکه خانگی مانند پدر و آقازاده توسط وی نوشته شده است. حامد عنقا به خاطر دیالوگ ها و سکانس های بحث برانگیز و گاه بی سابقه این سریال ها به چهره ای بحث برانگیز شده، اگر چه برخی او و نگرش خاصش را نسبت به روابط بین شخصیت ها و به خصوص روابط بین مردان و زنان به چالش کشیده اند. …

نوشته واکنش حامد عنقا ، نویسنده و تهیه کننده سریال آقازاده به حواشی ریز و درشت آن اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.