نگاهی به آثار تمجید شده رقابت عکاسی حیات وحش ۲۰۲۰

صاریغ، میمون ها و زیستگاه های در حال نابودی در زمره عکس هایی هستند که امسال توانستند در زمره آثار تمجید شده عکاسی حیات وحش ۲۰۲۰ قرار بگیرند و نظر داوران را به خود جلب نمایند. برگزارکنندگان این رویداد روز گذشته ۶۸ تصویر برگزیده توسط هیئت داوران رویداد امسال را منتشر کردند و اعلام نمودند که قرار است از ۱۶ اکتبر امسال نمایشگاهی از این عکس ها در موزه تاریخ طبیعی لندن برگزار شود. آثار تمجید شده شامل عکس هایی از طبیعت و عکاسی خبری می شوند و خالقان آنها نیز هم آماتور هستند و هم حرفه ای. تصویری که …

نوشته نگاهی به آثار تمجید شده رقابت عکاسی حیات وحش ۲۰۲۰ اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.