جدال تماشایی راسوی کوچک اندام با مرغ ماهیخوار غول پیکر که حریف شکار سرسختش نشد

در جدالی باورنکردنی یک راسوی کوچک اندام با چنگ زدن و گاز گرفتن، شجاعانه از خود در برابر یک مرغ ماهیخوار دفاع کرد. این پستاندار کوچک شکار مرغ ماهیخوار گرسنه ای در اسکاتلند شده بود. اما این پایان ماجرا نبود و آن ها دو دقیقه ای باهم گلاویز شدند. راسو پیچ و تاب می خورد و سعی می کرد از دست پرنده فرار کند؛ دست آخر هم وقتی مرغ ماهیخوار را گاز گرفت پیروز این مبارزه شد و پرنده ی ناکام رهایش کرد. این عکس ها را مارک استرکن گرفته که از دیدن مبارزه ی سرسختانه و شجاعانه ی راسوی …

نوشته جدال تماشایی راسوی کوچک اندام با مرغ ماهیخوار غول پیکر که حریف شکار سرسختش نشد اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.