بازیگران فیلم جدید مورتال کامبت بالاخره معرفی شدند!

بازیگران فیلم جدید مورتال کامبت که قرار است در آینده ساخته شود، معرفی شدند. این فیلم قرار است توسط…

نوشته بازیگران فیلم جدید مورتال کامبت بالاخره معرفی شدند! اولین بار در وارونه پدیدار شد.