لبنان در اندوه بیروت : عکس هایی دیده نشده از پیامدهای انفجار بندر بیروت

حدود یک هفته از دو انفجار بندر بیروت در لبنان می گذرد؛ واقعه ای هولناک که این شهر بندری را به طرز وحشتناکی لرزاند. در اثر این رخداد، بیش از یکصد نفر کشته و چندین هزار نفر مجروح شدند، ساختمان های زیادی لرزیدند و فرو ریختند و دودهای عظیمی سر به فلک کشید. رسانه های لبنانی پس از این انفجارهای گسترده ، تصاویری از افراد به دام افتاده در زیر آوار را منتشر کردند؛ مجروحانی که برخی از آنها در حال خونریزی شدید بودند. امدادگران پس از انجام تحقیقات ، به جست و جوی بازماندگان انفجار پرداختند؛ آنهایی که بستگانشان …

نوشته لبنان در اندوه بیروت : عکس هایی دیده نشده از پیامدهای انفجار بندر بیروت اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.