نگاهی به آثار راه یافته به مسابقه جایزه بین المللی عکاسی ۲۰۲۰

دریاچه ی منجمد، دره ی نارنجی آتشین و زمین فوتبال دورافتاده، تنها برخی از سوژه های آثار راه یافته به یکی از مهم ترین مسابقات عکاسی دنیا هستند. آثار راه یافته به مسابقه جایزه بین المللی عکاسی (IPA) تصاویر تحسین برانگیزی از سرتاسر دنیا را شامل می شوند. در میان آثار برتر این دوره از مسابقه جایزه بین المللی عکاسی تصاویری از قرنطینه شهر لندن، قبایل اتیوپی و اسب های ایسلندی به چشم می خورد. در میان آثار مسابقه تعدادی عکس هوایی هم وجود دارد که برای گرفتن آن ها از پهپاد استفاده شده، مثل «تالاب های دنباله دار» در …

نوشته نگاهی به آثار راه یافته به مسابقه جایزه بین المللی عکاسی ۲۰۲۰ اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.