کودکان دهه هفتادی هالیوود اکنون کجا هستند؟

کودکان دهه هفتادی هالیوود که هریک شهرتی برای خود دست و پا کرده بودند اکنون در دوران میانسالی به سر می‌برند و جالب است بدانیم شهرت در زندگی هرکدامشان چه تأثیری داشته. شهرت در دوران کودکی موضوعی نیست که هرکسی بتواند به راحتی هضم کند و کودکان دهه هفتادی هالیوود نیز از این قاعده مستثنی نبوده‌اند. در این میان برخی از کودکان دهه هفتادی هالیوود ، همچون جودی فاستر و بروک شیلدز، به بازیگران بسیار مشهور هالیوود بدل شدند،‌ برخی هنوز هم برای نسل جدید چهره‌هایی آشنا به حساب می‌آیند و برخی دیگر نیز با مشکلات روانی و اعتیاد دست‌به‌گریبانند. …

نوشته کودکان دهه هفتادی هالیوود اکنون کجا هستند؟ اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.