ماجرای هشتگ FreeBritney# چیست؛ بریتنی اسپیرز از هوادارانش درخواست کمک دارد؟

مدتی است که هواداران بریتنی اسپیرز خواننده پاپ آمریکایی با هشتگ FreeBritney# تقاضا دارند که دادگاه آمریکا کنترل امور شخصی و کسب و کار او را به خودش باز گرداند. ماجرا از این قرار است که دوازده سال پیش بریتنی اسپیرز دچار یک بحران روحی و روانی شد و در نتیجه دادگاه قیمومت او را به دست پدرش سپرد چراکه قاضی باور داشت او توانایی مدیریت امور مالی و شخصی خود را ندارد. البته مفاد این توافق هیچگاه به صورت علنی منتشر نشد اما همانطور که اشاره کردیم به موجب این حکم بریتنی اسپیرز استقلال خود را در تمام امور …

نوشته ماجرای هشتگ FreeBritney# چیست؛ بریتنی اسپیرز از هوادارانش درخواست کمک دارد؟ اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.