بر اساس زودیاک چینی کدام یک از اعضای خاندان استارک در بازی تاج و تخت هستید؟

خاندان استارک یکی از اصلی ترین اما معدود دوست داشتنی ترین خاندان های سریال بازی تاج و تخت (Game of Thrones) بودند. در دنیای بازی تاج و تخت استارک ها یک جایگاه خیلی خاص داشتند. آن ها خاندان محبوب و خوشنامی هستند که بخش زیادی از اتفاقات سریال حول محور آن ها می چرخد. از ادارد تا ریکان، هر عضو خانواده دستکم جزییاتی شخصیتی دارد که باعث می شود به انسان های معمولی شبیه باشند، و تمام آن ها سعی دارند به نحوی در دنیای بیرحم وستروس زنده بمانند. با خصوصیات ستودنی و گاه آتشین، خاندان استارک مردان و زنانی …

نوشته بر اساس زودیاک چینی کدام یک از اعضای خاندان استارک در بازی تاج و تخت هستید؟ اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.