چرا کاپیتان آمریکا نتوانست چکش ثور را در Avengers 2 بلند کند؟

درود. امروز با یک مطلب سینمایی جداب و غافلگیر کننده در خدمت شما هستیم. درمورد کاپیتان آمریکا و چکش…

نوشته چرا کاپیتان آمریکا نتوانست چکش ثور را در Avengers 2 بلند کند؟ اولین بار در وارونه پدیدار شد.