چرا نقدهای سریال Space force اینقدر متفاوت هستند؟

گرگ دنیلز، خالق سریال the office و استیو کارل دوباره با سریال Space Force به هم پیوستند. در اینجا…

نوشته چرا نقدهای سریال Space force اینقدر متفاوت هستند؟ اولین بار در وارونه پدیدار شد.