موسیقی متن سریال Money Heist: چرا بلاچاو را انتخاب کردند؟

ترانه‌ی اعتراضی ایتالیایی “بلا چاو”، قطعه‌ی اصلی موسیقی متن سریال Money Heist هست که همین چند وقت پیش، آخرین…

نوشته موسیقی متن سریال Money Heist: چرا بلاچاو را انتخاب کردند؟ اولین بار در وارونه پدیدار شد.