۱۰ فیلم جنگی برتر تاریخ سینما از لحاظ فیلمبرداری و زیبایی بصری [قسمت اول]

اگر تنها یک ژانر باشد که از لحاظ جلوه های بصری در نهایت جذابیت ممکن قرار داشته باشد آن ژانر جنگی است. از همان روزهای اول سینما، درگیری های نظامی به تصویر کشیده شده و در دست استادان این رسانه، به ندرت اتفاق می افتد که یک فیلم جنگی نتواند توجه مخاطبان را به خود جلب نماید. از همان روزهای اول سینمای مبتنی بر جنگ جهانی اول و دوم، تحلیل های فیلم های حماسی ویتنام و حتی بسیار پیش تر از آن، مربوط به جنگ داخلی آمریکا، همواره نبرد قلمرویی غنی برای فیلمسازان بوده است. بدین بهانه می خواهیم نگاهی …

نوشته ۱۰ فیلم جنگی برتر تاریخ سینما از لحاظ فیلمبرداری و زیبایی بصری [قسمت اول] اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.