بررسی قسمت هشتم فصل چهارم Rick and Morty ؛ انسان جایز الخطا!

بالاخره اون قسمتی که توی این فصل منتظرش بودیم رسید. یکی از اون داستان های قشنگ و خلاقانه با…

نوشته بررسی قسمت هشتم فصل چهارم Rick and Morty ؛ انسان جایز الخطا! اولین بار در وارونه پدیدار شد.