ترسناک ترین فیلم های علمی تخیلی تاریخ سینما [قسمت دوم]

فیلم علمی تخیلی همواره ابزاری بوده که فیلمسازان از آن برای به تصویر کشیدن مولفه هایی تجسمی و فراطبیعی و یا هر چیزی که در دنیای واقعی کنونی وجود ندارد استفاده کرده اند؛ از سفر در زمان تا مواجهه با موجودات فرازمینی، جوامع پادآرمانشهری آینده و دنیای پس از آخرالزمان. در این میان گاهی برخی از فیلم های علمی تخیلی مولفه هایی از ژانر وحشت را در خود داخل کرده اند که به تولید فیلم های علمی تخیلی ترسناک منتهی شده است. در این فیلم ها دیگر از گزاره های کلاسیک ژانر وحشت مانند دراکولا و قاتلین سریالی خبری نیست …

نوشته ترسناک ترین فیلم های علمی تخیلی تاریخ سینما [قسمت دوم] اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.