ترسناک ترین فیلم های علمی تخیلی تاریخ سینما [قسمت اول]

چه کسی گفته که فیلم علمی تخیلی باید سرگرم کننده و بامزه باشد؟ همه ما گاهی اوقات دوست دارم به اصطلاح «از ترس شلوارهایمان را خیس کنیم» اما همیشه نمی تواند ابزار ما برای تحقق این میل یک فیلم دراکولایی قدیمی باشد وقتی که می توان در قالب یک داستان علمی تخیلی ، مردی با اخلاقیات مبهم در مقابل ترس از علم در فیلم فرانکشتاین در دسترسمان قرار دارد. بله درست است، بسیاری اوقات در قالب یک فیلم علمی تخیلی ترسناک، عمیق ترین ترس هایمان مورد بررسی قرار می گیرند و آن زمانی است که یک فیلم ترسناک معمولی نمی …

نوشته ترسناک ترین فیلم های علمی تخیلی تاریخ سینما [قسمت اول] اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.