همکاری تام کروز با ناسا برای ساخت اولین فیلم در فضا !

ایستگاه فضایی مهمان تام کروز خواهد بود ! همکاری تام کروز با ناسا برای فیلمبرداری اولین فیلم در فضا…

نوشته همکاری تام کروز با ناسا برای ساخت اولین فیلم در فضا ! اولین بار در وارونه پدیدار شد.