فیلم هایی که باعث خشم تماشاچیان شدند ؛ از Fight club تا Irreversible !

در این میان فیلم های پر طرفدار اعصاب خرد کن کم نیستند! در این گزارش جنجالی فیلم هایی که…

نوشته فیلم هایی که باعث خشم تماشاچیان شدند ؛ از Fight club تا Irreversible ! اولین بار در وارونه پدیدار شد.