سباستین استن توضیح میدهد که چرا در فیلم بعدی کاپیتان آمریکا حضور ندارد.

سباستین استن ، که در فیلم های مارول نقش باکی بارنز با نام مستعار سرباز زمستان را بازی می…

نوشته سباستین استن توضیح میدهد که چرا در فیلم بعدی کاپیتان آمریکا حضور ندارد. اولین بار در وارونه پدیدار شد.