سه گانه های سینمایی که نیمه کاره رها شدند (بخش دوم) / از جک ریچر تا جان کارتر !

ادامه ی لیست فیلم های سه گانه ی تکمیل نشده … خب در قسمت اول با چند تا از…

نوشته سه گانه های سینمایی که نیمه کاره رها شدند (بخش دوم) / از جک ریچر تا جان کارتر ! اولین بار در وارونه پدیدار شد.