نقد و بررسی قسمت پنجم فصل سوم Westworld ؛ قفس نامرئی رو بپذیر!

توی نقد بررسی قسمت پنجم فصل سوم Westworld از تاثیرات مرحله اول نقشه دلورس میگیم و به اهداف سراک…

نوشته نقد و بررسی قسمت پنجم فصل سوم Westworld ؛ قفس نامرئی رو بپذیر! اولین بار در وارونه پدیدار شد.