پایان سریال پایتخت شش روی هواست ؛ کرونا پایان حماسی را نیمه کاره گذاشته!

اینطور که اعلام شده، سریال محبوب این روزها قراره بیشتر از عید مهمان خونه هامون باشه و هنوز مونده…

نوشته پایان سریال پایتخت شش روی هواست ؛ کرونا پایان حماسی را نیمه کاره گذاشته! اولین بار در وارونه پدیدار شد.