پخش سریال مسیح کنسل شد! نتفیلیکس در برابر معترضان تسلیم شد!

نتفلیکس اعلام کرد که پخش سریال مسیح کنسل شد! حتی اگر سریال Messiah را ندیده باشید، حتما حاشیه ها…

نوشته پخش سریال مسیح کنسل شد! نتفیلیکس در برابر معترضان تسلیم شد! اولین بار در وارونه پدیدار شد.