فیلم هایی که اکرانشان به تاخیر افتاده ؛ قربانیان جدید کرونا را بشناسید! (بروزرسانی:matrix 4 اضافه شد)

کرونا بازهم فیلم های بیشتری رو با مشکل مواجه کرده و به نظر میاد مشکل برای سینماها واقعا جدی…

نوشته فیلم هایی که اکرانشان به تاخیر افتاده ؛ قربانیان جدید کرونا را بشناسید! (بروزرسانی:matrix 4 اضافه شد) اولین بار در وارونه پدیدار شد.