خلاصه کتاب مشهور مردان مریخی و زنان ونوسی نوشته جان گری

کتاب معروف و پر فروش مردان مریخی و زنان ونوسی MEN ARE FROM MARS & WOMEN ARE FROM VENUS، از کتاب های مطرح چند دهه اخیر است. داستان تفاوت های زن و مرد است. روش های تازه ای را برای بهبود روابط زناشویی ارائه می کند که شنیدنی و خواندنی است.

فهم تفاوت های زن و مرد در رابطه زناشویی، نشان می دهد که مسائل به وجود آمده در بین زنان و مردان، شباهت های زیادی به هم دارند و بعضی از مشکلاتی که شما در زندگی زناشویی دارید، مختص به شما نیست و در مشکلات دیگران نیز دیده می شود.

در کتاب مردان مریخی و زنان ونوسی آمده که بدون داشتن اطلاعات درباره تفاوت های زن و مرد، نمی توان در زندگی زناشویی، موفق بود. دلایلی زیادی باعث تفاوت ها می شود. مثل تفاوت های زیستی. نقش والدین، ویژگی های اجتماعی و فرهنگی و اثراتش و غیره.

اگر زنی از طرف همسر خود درک شود، بهتر وظایف زناشویی را انجام می دهد. وقتی مردان نمی توانند زن خود را درک کنند، از کوره در رفته و عصبانی می شوند ورابطه خراب می شود.

درک مرد از زن، می تواند فقط شامل همدردی و صحبت کردن و هم فکری باشد. نیاز به حرکت جدی و راهکار دادن مردان ندارد. دل خوری زن، با گوش کردن و بغل کردن و نوازش و کنارش نشستن به راحتی بر طرف میشود. عشق حقیقی و بی توقعی عشقی است که در صورت ناراحت بودن زن و ناسالم و نا شاد بودن او با محبت از طرف مرد، درک شود.

به جای ترک کردن و عصبانی شدن، مرد می تواند در کنار زن مانده و به او حس زیبایی بدهد و توقع جبران هم نداشته باشد. از او مراقبت کند و محبت و درد دل کردن مرد برای زن خیلی مهم است و به او آرامش می دهد. مشکلات زندگی می توانند از سویی ، اسباب رنجش شود واز سویی به عشق و علاقه طرفین بیفزاید.

در کتاب مردان مریخی و زنان ونوسی آمده که ما تصور می کنیم که مرد ها اهل سیاره ای به نام مریخ و زنان نیز اهل سیاره ای به نام ونوس است. با وجود تفاوت های آن ها از همدیگر، یکدیگر را پیدا کرده و عاشق شده اند و در یک سیاره با هم در صلح و صفا زندگی می کنند و تصمیم می گیرند که به زمین بیایند.

یک روز که از خواب بیدار می شوند، فراموش می کنند که از دو سیاره متفاوت آمده اند! طبیعی است که با هم متفاوت باشند و از آن زمان تا به حال، مدام با هم دعوا می کنند. آن ها قبل از آمدن به زمین، قبول داشتند که زبانشان با هم فرق دارد. به همین دلیل، زمانی که مشکل پیش می آید، به جای این که توی سر و کله هم بزنند، به سراغ فرهنگ لغات یا دنبال مترجم رفتند.سعی کردند معنی حرف های یکدیگر را بفهمند.

آن ها لغات یکسانی استفاده میکنند. ولی حرف های همدیگر را متوجه نمی شوند. زیر طرز بیان و لحن آن ها متفاوت بود وبرداشت هایی متفاوتی ایجاد می کرد. وقتی مشکلی پیش می آید، فرض را بر این می گذارند که معنی حرف همدیگر را خوب نفهمیده اند و مطمئن بودند که با کمی صبر و حوصله ودقت، منظور هم را متوجه می شوند. این همان نکته ای است که زنان و مردان در روابط زناشویی، از آن غافل هستند.

درک تفاوت های زن و مرد مهم است.

مردان به اشتباه دلشان می خواهد زن ها مثل آن ها فکر کنند و عمل کنند و زن ها هم همین طور. اشتباه ما این است که گمان می کنیم که اگر همسرمان را دوست داریم باید با ما طوری رفتار کنید که ما با کسی دوستش داریم، رفتار می کنیم. زمانی که زن و مرد، تفاوت های یکدیگر را بشناسند، به آن احترام بگذارند، عشق می تواند رشد کند. عشق، حیرت آور است و می تواند دوام بیاورد. در صورتی که تفاوت های خود را جنس مخالف بشناسیم.

در کتاب مردان مریخی و زنان ونوسی آمده که مردان، اعتماد می خواهند و زنان، گوش دادن می خواهند. مردها، از موفقیت و کارآمد بودن و قدرت ، خوششان می آید. همیشه سعی می کنند که حرف خود را به کرسی بنشانند و مهارت پیدا کنند و تصور آن از خودشان، رابطه با توانایی آن ها در رسیدن به اهدافشان دارد. آن ها اگر به هدف برسند و موفق شوند، احساس شایستگی و رضایت دارند. مردان دلشان می خواهد به فعالیت هایی مثل شکار، ماهی گیری و مسابقات و شنیدن اخبار، وضع هوا و ورزش بپردازند تا خواندن مطالب روانشناسی و کتاب های خودآموز و به اشیاء و اهداف، بیش تر از احساسات و افراد توجه دارند.

مردان، دنبال ابزاری هستند که به آن ها برای رسیدن به هدف کمک می کند و وقتی کاری را به تنهایی و بدون کمک دیگران انجام می دهند، احساس سرافرازی می کنند.

از نظر مردان و به نظر نویسنده کتاب مردان مریخی و زنان ونوسی، خودمختاری مردان از نظر آن ها، نشانه قدرت و شایستگی است و وقتی به رضایت می رسند که کارهایشان را بدون کمک دیگران انجام دهند و اگر با کمک زنان،کاری را انجام دهند، احساس خوبی ندارند.

آن ها، راهکار می دهند ولی از راهکار گرفتن خوششان نمی آید زیرا احساس عجز می کنند. کمک خواستن از نظر مردان، نشان ضعف است. برای مردان، انجام کار و رسیدن به هدف به تنهایی مهم است. در مقابل پیشنهاد کمک، جبهه می گیرند. زنان برای چیزهای دیگری چون عشق، زیبایی و رابطه عاشقانه، ارزش قائل هستند.

آن ها، موفقیت را در مشارکت و ارتباط و همکاری محبت آمیز با دیگران می دانند. برای زنان، ایجاد رابطه مهم است. زنان با ایجاد رابطه گرم، حمایت خود را نشان می دهند و دوست دارند متقابلا حمایت شوند. زنان به پارک و رستوران و مراکز خرید، علاقه دارند. آن ها از کمک گرفتن لذت می برند چون به اثبات لیاقت خود نیاز ندارند.

در کتاب مردان مریخی و زنان ونوسی آمده که زنان باید درک کنند که توصیه و پیشنهاد، نشانه عشق و محبت به مردان نیست. زیرا آن ها احساس بی لیاقتی می کنند و این کار را دلسوزی و محبت نمی دانند. مردان تا وقتی سوال نکرده اند و کمک نخواسته اند، دوست ندارند از کسی کمک بگیرند و این کار را توهین تلقی می کنند. زنان به خیال دلسوزی، به آن ها توصیه و پیشنهاد کرده و مردان را می رنجانند.

اگر مردی هنگام رانندگی ، مسیری را گم کرد، بهترین راه، سکوت زن است. در این صورت، مرد احساس توانایی می کند. بی مقدمه و بدون درخواست به مردان کمک نکنیم چون تاثیر بدی روی آنها دارد.

کتاب مردان مریخی و زنان ونوسی

راه حل مردان به زنان

مردان می خواهند که زنان به آن ها اعتماد کنند و در سکوت، شاهد تلاش های همسران خود باشند. هم چنین، زنان زمانی که مشکلات خود را مطرح می کند، دنبال راه حل نیستند و فقط می خواهند به مردان نزدیک شوند. آن ها وقتی برای شوهرشان تعریف می کنند چه روزی را از سر گذرانده اند و وقتی شوهرشان برای کمک ، حرفشان را قطع می کند ناراحت شده و شوهرشان را متحیر می کند.

بهترین شیوه برای احترام گذاشن به زن ها این است که با حوصله ،تمام حرف هایش را بشنویم و با او همدلی و احساساتش را درک کنیم تا با بروز احساسات شان،آرام شوند. مرد اگر شنونده خوبی باشد، به زن راه حل ندهد ،زن هم دست از انتقاد و کمکی که کسی ان را درخواست نکرده، بر می دارد.

راه حل دادن مردان و اصلاح طلبی توصیه کردن زنان، ۲ ویژگی مثبت در آن ها است. فقط باید زمان و مکان درست را تشخیص دهیم. زن، زمانی از راهنمایی مرد استقبال می کند که عصبانی و ناراحت نباشد.

در این موارد، مرد اگر حرفی نزدند، فقط گوش بدهد، نیاز طبیعی زن ، براورده می شود و حالش بهتر می شود. نیازی هم به راهنمایی ندارد. از طرفی، مرد هم از توصیه های زن لذت می برد و استقبال می کند. به شرطی که خودش این را خواسته باشد. زیرا در غیر این صورت، احساس دوست نداشتن و کنترل از طرف زنش را احساس میکند.

زمانی که همسر ما به حرف ما گوش نمی دهد، به این دلیل است که زمان درستی و شیوه ای درست را انتخاب نکرده ایم. مواقعی که زن در مقابل راه حل های مرد، مقاومت می کند ، به دنبال نیاز به حرف زدن خود است. زن ها در شرایط مختلف به دلایل مختلف، حرف می زنند و به همان دلایل که مرد ها سکوت می کند، زن ها هم حرف می زنند:

۴ دلیل حرف زدن زن ها

 • برای رساندن پیام و اطلاعات (تنها دلیل منطقی برای حرف زدن مرد ها)
 • برای ارزیابی و کشف چیزهایی که باید بگویید (زن ها با صدای بلند فکر می کنند)
 • برای رهایی از تنش و ناراحتی (بر خلاف مرد ها که در این اوقات به غار تنهایی پناه می برند و سکوت می کنند)
 • برای ایجاد صمیمیت و ارتباط بهتر

زنان برای این که حالشان بهتر شود، دور هم جمع می شوند و درباره مشکلات خود با هم حرف می زنند. این نشانه صمیمیت و عشق و اطمینان در آن ها است. آن ها، راحت درباره افسردگی و ناراحتی خود با بقیه حرف می زنند. زن، دلش نمی خواهد فورا راه حل برای مساله پیدا کند. بلکه همین که حس کند دیگران حرفش را می فهمند، آرام می شود. زن ها برای رهایی از احساسات آزار دهنده شان، شریک غم و غصه دیگران می شوند.

مرد ها باید بدانند که عمر انتقاد و سرزنش زنان، چندان نمی پاید و زود آرام می گیرند . فقط کافی است به آن ها فرصت دهید از سیر تا پیاز موضوع را تعریف کنند. در این صورت، بزودی روحیه منطقی می یابند و مردان را مسئول مسائل خود نمی دانند.

نمونه های اشتباه مردان در ارائه راه حل، زمانی که زن، نیازی به دلسوزی و همدردی دارند:

 • واسه چی این قدر نگرانی؟
 • هم چنین مساله مهمی نیست.
 • واسه چی این کار را نمی کنی؟
 • خوب! حرف حسابت چیه؟
 • خیلی خوب فراموش کن
 • ببین! در این مورد کاری از دستمون بر نمیاد!
 • اگر قرار شکایت کنی، به نظر من از خیر این کار بگذری بهتره
 • می فهمی چی دارم میگم یا نه؟

این عبارات یا احساس، طرف مقابل را بی ارزش جلوه می دهد. یا در برابر احساسات ناخوشایند می ایستد و یا برای تبدیل احساسات منفی به مثبت، راهکار ارائه می دهد. مرد باید از این عبارات استفاده نکنید. او فقط باید گوش کند که کار سختی است. اگر در جای مناسب، راهکار بدهد، با مقاومت کم تری روبرو می شود.

این ها تا حدی، خلاصه کتاب مردان مریخی و زنان ونوسی است. به نظر می رسد حرف اصلی این کتاب، تفاوت قائل شدن بین قضاوت و مشاهده است. هم چنین تاکید بر تحمل و برد باری. کیمیایی که در عصر ما، نایاب شده است.

 • حتما بخوانید: ۱۳ سوال عجیب و غریب ایرانیان

نوشته خلاصه کتاب مشهور مردان مریخی و زنان ونوسی نوشته جان گری اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.