نقد و بررسی فیلم little women ; فمنیستی ترین فیلم سال

فمنیستی ترین داستان سال ۱۸۸۰ یکی از زیباترین فیلم های سال ۲۰۱۹ رو رقم زد. با ما در نقد…

نوشته نقد و بررسی فیلم little women ; فمنیستی ترین فیلم سال اولین بار در وارونه پدیدار شد.