نقد و بررسی فیلم a beautiful day in the neighborhood ; روزی زیبا در محله

در فیلم روزی زیبا در محله شاهد درخشش دوباره ی تام هنکس در کارنامه ی کاریش هستیم. در نقد…

نوشته نقد و بررسی فیلم a beautiful day in the neighborhood ; روزی زیبا در محله اولین بار در وارونه پدیدار شد.