نقد و بررسی فیلم the irishman (مرد ایرلندی) ; اسکورسیزی خارج از سینما

سه ساعت و نیم از جاتون تکون نخورید و محو دنیای گنگستری اسکورسیزی باشید. با ما در نقد و…

نوشته نقد و بررسی فیلم the irishman (مرد ایرلندی) ; اسکورسیزی خارج از سینما اولین بار در وارونه پدیدار شد.