جشنواره فیلم فجر ۳۸؛ نقد فیلم سینمایی «تومان»: روایتی از شهوت و قدرت در قمارخانه

نوشته جشنواره فیلم فجر ۳۸؛ نقد فیلم سینمایی «تومان»: روایتی از شهوت و قدرت در قمارخانه اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.