جشنواره فیلم فجر ۳۸؛ نقد فیلم سینمایی «شنای پروانه»

نوشته جشنواره فیلم فجر ۳۸؛ نقد فیلم سینمایی «شنای پروانه» اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.