برندگان جشن منتقدان سینما مشخص شدند

سیزدهمین جشن منتقدان سینما بعد از یک ماه تاخیر به دلیل حوادث دی ماه و نزدیک به جشنواره فیلم…

نوشته برندگان جشن منتقدان سینما مشخص شدند اولین بار در وارونه پدیدار شد.