نقد و بررسی قسمت بیست و دوم سریال مانکن ؛ وقت کشی در دقایق اضافه!

در این قسمت از سریال مانکن دور باطل وقت کشی های سریال رو مرور می کنیم. با ما در…

نوشته نقد و بررسی قسمت بیست و دوم سریال مانکن ؛ وقت کشی در دقایق اضافه! اولین بار در وارونه پدیدار شد.