نقد و بررسی قسمت هفتم سریال دل ؛ بازهم تاریخ تکرار میشود!

در این قسمت از سریال دل همچنان با روندی کند به ادامه ی داستان می پردازیم. با ما در…

نوشته نقد و بررسی قسمت هفتم سریال دل ؛ بازهم تاریخ تکرار میشود! اولین بار در وارونه پدیدار شد.