مراسم اسکار 2020 هم بدون مجری برگزار خواهد شد !

دیگر چیزی تا مراسم اسکار 2020 باقی نمانده است. طی هفته گذشته برندگان جوایز گلدن…

نوشته مراسم اسکار 2020 هم بدون مجری برگزار خواهد شد ! اولین بار در وارونه پدیدار شد.