نقد و بررسی فیلم عرق سرد ؛ فیلمی با جسارت در بیان دغدغه های اجتماعی

فیلم عرق سرد به کارگردانی سهیل بیرقی همانند فیلم قبلی این کارگردان به معضلات زنان میپردازد. با ما در نقد و بررسی فیلم عرق سرد همراه باشید. اولین فیلم سهیل بیرقی یعنی “من” فیلمی گفتگو محور بود با قهرمان زنی عجیب. در واقع این فیلم ساختار متفاوتی داشت ولی چون اولین کار بیرقی بود نمیشد…

نوشته نقد و بررسی فیلم عرق سرد ؛ فیلمی با جسارت در بیان دغدغه های اجتماعی اولین بار در وارونه پدیدار شد.