تیم سوئینی: کاربران فروشگاه Epic Games شاهد قیمت‌های پایین‌تری در آینده خواهند بود

تیم سوئینی: کاربران فروشگاه Epic Games شاهد قیمت‌های پایین‌تری در آینده خواهند بود

یکی از بزرگترین دلایلی که سازندگان، فروشگاه Epic Games را ترجیح می‌دهند این است که سهم بیشتری از درآمد هر عنوانی که بر روی آن فروش رود، کسب می‌کنند. به جای اینکه آن‌ها 30 درصد از درآمد فروش را فروشگاه مقصد بازی (مانند Steam، Ps Store، Nintendo، Apple) بدهند، آن‌ها تنها 12 درصد از درآمد بازیِ خود را در صورت فروش بر روی Epic Games از دست می‌دهند. هر چند که این معامله‌ی بسیار خوبی برای توسعه‌دهندگان می‌باشد، اما این موضوع، منفعتی برای مشتریان در پی ندارد و قیمت بازی‌ها بر روی Epic Games به اندازه‌ی سایر فروشگاه‌ها است.

حال به گزارش پردیس‌گیم، رئیس Epic یعنی "تیم سوئینی"(Tim Sweeney) در مصاحبه‌ای با Arc Technica اعلام کرده است که این موضوع در آینده تغییر خواهد کرد. سوئینی اشاره کرده است که با گذشت زمان، سازندگان متوجه می‌شوند که اگر مقداری از پس‌انداز(12 درصد نسبت به 30 درصد) را به نفع مشتریان انتقال دهند، می‌توانند تعداد واحد بیشتری از بازیِ خود را به فروش برسانند و این موضوع منجر به کاهش قیمت بازی‌ها خواهد شد.

"بعد از اینکه چندین چرخه‌ی تصمیم‌گیری توسط توسعه‌دهندگان را با دقت بررسی کنید، می‌توانید قیمت‌های پایین‌تری را هنگامی که توسعه‌دهندگان مقداری از پس‌انداز را به نفع مشتریان منتقل می‌کنند، مشاهده کنید. در این صورت، آن‌ها می‌توانند تعداد نسخه‌ی بیشتری از بازی خود را در صورت قیمت پایین‌تر، به فروش برسانند."

در پایان، نمی‌توان مطمئن بود که سازندگان با این مسئله موافقت کنند؛ آن‌ها به دنبال کسب حداکثر منفعت از ساخته‌ی خود می‌باشند. از اخبار مربوط می‌توان به موجی از عناوین مورد انتظار PC در انحصار EPIC GAMES STORE: بازی جدید REMEDY و THE OUTER WORLDS در میان عناوین، اشاره کرد.