23 بازیگر مشهوری که موفق به دریافت اسکار نشده اند !

23 بازیگر مشهور که اسکار ندارند! بسیاری از بازیگران با استعداد و فوق العاده هستند که با وجود توانایی های فوق العاده تا کنون نامزد دریافت جوایز اسکار نشده اند.با 23 بازیگر فوق العاده که هنوز نامزد اسکار نشده اند ، آشنا شوید : با نزدیک شدن فصل جوایز اسکار 2019 ، لیستی از بهترین بازیگران…

نوشته 23 بازیگر مشهوری که موفق به دریافت اسکار نشده اند ! اولین بار در وارونه پدیدار شد.