ماجرای بینی نداشتن مایکل جکسون در هنگام مرگ و استفاده او از بینی مصنوعی

وقتی مایکل جکسون در سال ۲۰۰۹ درگذشت، معاینات پس از مرگ و کالبدشکافی نشان داد که سال ها سوء مصرف داروهای تجویزی چه تاثیر هولناکی بر بدن او گذاشته و جسم او را تضعیف کرده بود. بدن او چنان پوشیده از جای زخم و سوراخ زخم بوده که پرسنل درمانی او را با یک بیمار ۵۰ ساله از یک آسایشگاه اشتباه گرفته بودند، زیرا وی هنگام مرگ در اثر سکته قلبی ناشی از سوء مصرف داروهای مُسکن به شدت از کاهش وزن رنج می برد. اکنون یکی از شاهدان عینی مدعی شده که هنگام مشاهده جسد مایکل جکسون متوجه غیبت …

نوشته ماجرای بینی نداشتن مایکل جکسون در هنگام مرگ و استفاده او از بینی مصنوعی اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.